นานาทัศนะและมุมมองเรื่อง Clinical Specimen Logistics

นานาทัศนะและมุมมองเรื่อง Clinical Specimen Logistics

นานาทัศนะและมุมมองเรื่อง Clinical Specimen Logistics โดย นพ.ชูชาติ วินิตวัฒนคุณ กรรมการบริษัท JWD Health ConneX จำกัด ในธุรกิจ Commercial Lab เมื่อทีมการตลาดได้แนะนำ Test profiles ครบทุกขั้นตอน พร้อมนำเสนอการให้บริการแล้ว ขั้นตอนต่อไป...
Digitalization กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ

Digitalization กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ

Digitalization กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ โดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer) บริษัท JWD Health Connex จำกัด จากผลสำรวจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ...