คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด

วันที่ 11 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เภสัชกรหญิงมุยะรี องค์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโซลูชั่นทางการแพทย์ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด...