วันที่ 11 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เภสัชกรหญิงมุยะรี องค์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโซลูชั่นทางการแพทย์ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด ณ ห้อง 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารและการจัดการทางด้านการแพทย์ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการในเชิงองค์ความรู้ และวิธีการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน โดยร่วมจัดทำแนวทางให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาทางการแพทย์ การพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาและวิจัย การพัฒนาต้นแบบการบริการด้านสุขภาพ (Healthcare Service Model) ที่จะเป็นต้นแบบการดูแล (Model of Care) การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Web: https://mahidol.ac.th/th/2022/py-mou-2/

FB MUPR: https://www.facebook.com/212270808827/posts/10159573264438828/

ติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/mupyclub